• Categories
   Brak kategorii spełniających podane kryteria.
   • Manufacturers
    Brak producentów spełniających podane kryteria.
   • Products
    Nie znaleziono produktów pasujących do kryteriów.
     • Blog
      Brak postów na blogu spełniających podane kryteria.
     Aktualności Filtry
     Zdjęcie dla newsa Aktualizacja - enova365 2012.2.3

     Aktualizacja - enova365 2012.2.3

     Nowa wersja enova365 2012.2.3 programu enova365, zawierająca mechanizmy obsługujące zmiany w przepisach obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.

     Kadry Płace:

     • Dodano nową deklarację RUD w celu zgłoszenia umów o dzieło do ZUS, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 roku w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.

     Księgowość:

     •  Wydruk sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - w systemie został udostępniony raport umożliwiający przy-gotowanie danych wymaganych w sprawozdaniu wraz z dodatkową analizą szczegółową.
     • Slim VAT – przygotowano mechanizmy obsługujące mechanizm Slim VAT, zgodnie z Ustawą z dnia 27 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (ustawa podpisana przez prezydenta), z dniem 1 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy dotyczące uproszczeń w obszarze VAT, tzw. Pakiet SLIM VAT.  
     • CIT dla spółek komandytowych - zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym po-datku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. 

     Handel:

     • Podatek od sprzedaży detalicznej - od 01.01.2021 zaczynają obowiązywać przepisy Ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej z dnia 06.07.2016 (Dz. U. 2020.1293). Zgodnie z art. 11a tej ustawy jej przepisy stosuje się do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2021 roku.
     back to top