• Categories
   Brak kategorii spełniających podane kryteria.
   • Manufacturers
    Brak producentów spełniających podane kryteria.
   • Products
    Nie znaleziono produktów pasujących do kryteriów.
     • Blog
      Brak postów na blogu spełniających podane kryteria.

     Kadry Płace i HR

     Szkolenie podstawowe z modułu Kadry i Płace jest dedykowane nowym pracownikom działu kadr w przedsiębiorstwach z każdego sektora. Założeniem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do wykonywania niezbędnych operacji w enova365. Uczestnicy zapoznają się z operacjami takimi jak zatrudnianie nowych pracowników, naliczanie płac, wprowadzanie czasu pracy, czy prace z deklaracjami PIT i ZUS. Po odbyciu szkolenia pracownik ma ugruntowaną wiedzę z obsługi programu enova365, co daje gwarancję szybkiego wdrożenia pracownika do wewnętrznych procesów firmy. Szkolenie odbywa się na wersji okienkowej - złotej programu. Realizowane jest poprzez aplikację MS Teams. Trwa około 6 godzin zegarowych.

     Szkolenie ma celu wdrożenie pracownika działu kadr w przygotowanie bazy Enova 365 do uruchomienia w firmie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Uczestnik szkolenia dowie się w jaki sposób zarejestrować pracowników do programu, naliczyć wypłaty uwzględniając składki na PPK. Pokażemy jak rozliczyć na wypłacie podatek należny od składek oraz jak wykonać ewentualne korekty. Szkolenie odbywa się na wersji okienkowej - złotej programu

     Szkolenie rozszerzone z modułu Kadry i Płace jest dedykowane aktywnym użytkownikom systemu enova365. Do brania udziału w tym szkoleniu, wymagana jest wiedza z zakresu podstawowego, a także umiejętność płynnego poruszania się po systemie enova365. Szkolenie to przygotowuje Uczestników do wykonywania zaawansowanych operacji w module Kadry i Płace. Uczestnictwo w szkoleniu wprowadzi pracowników również w zmiany prawne, takie jak na przykład PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe. Szkolenie odbywa się na wersji okienkowej - złotej programu. Realizowane jest poprzez aplikację MS Teams. Trwa około 6 godzin zegarowych.

     Moduł Pulpitów Pracowniczych jest narzędziem, które w znacznym stopniu ułatwia i odciąża pracowników działu kadr. Podstawową jego funkcjonalnością jest samoobsługa pracownicza w zakresie składania wniosków o nieobecności, podgląd danych finansowych (wypłat, pitów, pasków płacowych), danych kadrowych - w tym także limitów urlopów wypoczynkowych pozostałych do wykorzystania. Kierownicy mogą w każdej chwili zweryfikować obecności, bądź absencje podległych pracowników. Podgląd wykonywanych przez podległy zespół badań lekarskich i szkoleń BHP, pozwala przełożonemu kontrolować ważność danych kwalifikacji pracowniczych. Szkolenie dedykowane jest dla grupy użytkowników pulpitów oraz pracowników działu kadr, trwa 2 godziny zegarowe, realizowane jest przez aplikacje MS Teams

     Program kadrowy enova365 w szybki sposób pozwala na usprawnienie procesów kadrowych w firmie. Umożliwia przygotowanie umów, aneksów, zaświadczeń czy różnorodnych zestawień. Moduł Kadry i Płace w enova365 daje możliwość szybkiego rozliczania deklaracji PIT i ZUS. Wdrożenie go w firmie gwarantuje oszczędność czasu i automatyzację działań wykonywanych przez pracowników działu kadr, oraz wspiera codzienną pracę działu HR. Kadry i płace enova365 z powodzeniem znajdzie zastosowanie również przy wspieraniu działań z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Pozwala na ocenę działań pracowników, organizację ich czasu pracy, a także ustalanie wynagrodzeń. Z łatwością może zostać skonfigurowany i dostosowany do potrzeb każdego pracownika.

     Moduł Kadry i Płace enova365 gwarantuje także wiele innych zalet, spośród których możemy wymienić, między innymi:

      

     Płynniejsze raportowanie

     Dostęp mobilny

     Otwarty na integracje

     Zgodność z przepisami

     back to top