• Categories
   Brak kategorii spełniających podane kryteria.
   • Manufacturers
    Brak producentów spełniających podane kryteria.
   • Products
    Nie znaleziono produktów pasujących do kryteriów.
     • Blog
      Brak postów na blogu spełniających podane kryteria.

     Moduł Finanse i Księgowość

     System enova365 daje możliwość korzystania zarówno z księgowości uproszczonej, dzięki Księdze Podatkowej, ale również i pełną księgowość, dzięki Księdze Handlowej. Księga Handlowa w aplikacji wykorzystywana jest do ewidencjonowania dokumentów, księgowania, a także sporządzania deklaracji oraz sprawozdań bieżących i okresowych. enova365 jest nowoczesnym narzędziem dla wszystkich księgowych, dedykowany by usprawnić wykonywaną pracę, ale również i zamykanie miesiąca i roku obrachunkowego. Producent pilnuje, by format przesyłanych deklaracji był zgodny z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Użytkownicy mają możliwość pobrania UPO bezpośrednio z systemu, a naliczone w systemie enova365 deklaracje ubezpieczeniowe ZUS Aplikacja zawiera wiele dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy. 

     • Ewidencja VAT

     Przejrzysta ewidencja VAT zakupów i sprzedaży jest szczególną formą rejestracji dokumentów. enova365 na podstawie gromadzonych dokumentów ma możliwość automatycznego sporządzenia miesięcznej lub kwartalnej deklaracji VAT-7, VAT-UE oraz VAT-27. Funkcjonalność ewidencji VAT daje możliwość rozliczenia VAT metodą kasową i memoriałową, ale również uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego. System umożliwia również ewidencje dokumentów w stawkach VAT innych niż krajowe na potrzeby rozliczeń Mini One Stop Shop. 

     • Ewidencja Środków Pieniężnych

     Dzięki Ewidencji Środków Pieniężnych użytkownicy systemu mają możliwość wystawiania i drukowania kwitów KP i KW, na podstawie których sporządzany jest raport kasowy. Rozliczenia dają możliwość śledzenia stanu rozrachunków z kontrahentami. W enova365 funkcja ta została wzbogacona o możliwość naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu, w tym przelewów elektronicznych. Użytkownicy mogą również importować kursy walutowe, prowadzić ewidencję rozrachunków walutowych, rozliczać różnice kursowe czy wyceniać rozrachunki i środki pieniężne na dzień bilansoy.

     • Ewidencja dokumentów

     Daje możliwość wprowadzania dokumentów do systemu, a także umożliwia automatyczne zaksięgowanie do dziennika. W ewidencji dokumentów użytkownicy znajdą także dokumenty podlegające księgowaniu, ale wygenerowane w innych modułach enova365 takich jak lista płac, dokumenty handlowo-magazynowe, czy amortyzacja.

     • Zestawienia księgowe

     Zdefiniowanie bilansu firmy oraz innych zestawień w oparciu o wskazane pozycje planu kont i innych danych analitycznych jeszcze nigdy nie było tak proste. Dzięki temu możemy sprawnie wyliczyć oraz przejrzyście przedstawić wyniki prowadzonej działalności gospodarczej.

     • Schematy księgowe

     Funkcjonalność ta pozwala na automatyczne dekretowanie wszystkich dokumentów, w tym celu wykorzystane są informacje takie jak: kwota, data, kontrahent czy opis analityczny. Schematy księgowe budowane są w oparciu o plan kont. 

     • Ewidencja JPK

     System ERP enova365 pozwala na tworzenie, ewidencjonowanie i elektroniczną, szybką wysyłkę plików JPK: JPK_VAT, zgodnie z obowiązującą strukturą oraz pozostałych jednolitych plików kontrolnych, które są składane na żądanie. Oprócz podstawowej funkcjonalności, użytkownik ma możliwość importowania do enova365 gotowych jednolitych plików kontrolnych, przygotowanych w innych systemach, by następnie je wysłać. Funkcjonalność ta pozwala również na tworzenie na podstawie zaimportowanego pliku JPK_VAT deklaracji VAT oraz Rejestru VAT.

     back to top