• Categories
   Brak kategorii spełniających podane kryteria.
   • Manufacturers
    Brak producentów spełniających podane kryteria.
   • Products
    Nie znaleziono produktów pasujących do kryteriów.
     • Blog
      Brak postów na blogu spełniających podane kryteria.

     Moduł Handel i Magazyn

     Moduł Handel w systemie enova365 wspiera działalność handlową przedsiębiorstw o różnych profilach i branżach. W podstawowym zakresie, moduł ten umożliwia tworzenie dokumentów, zarządzanie towarami i cenami, przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach.

     Handel jest zintegrowany z Ewidencją Środków Pieniężnych, która ma za zadanie uzupełnić funkcjonalność w zakresie rozliczeń z kontrahentami, a także z księgową Ewidencją Dokumentów i rejestrem VAT. W podstawowej wersji modułu, mamy również możliwość korzystania z różnych zestawień analitycznych.

     • Sprzedaż

     Dzięki modułowi enova365 Handel otrzymujesz możliwość wystawiania m.in.: faktur, paragonów, faktur korygujących, korekt rabatowych, faktur proforma oraz zaliczkowych. Co więcej, dokumenty te mogą być rejestrowane w dowolnych walutach. Elektroniczna obsługa deklaracji Intrastat wspiera transakcje WDT. Oprogramowanie enova365 umożliwia elastyczną obsługę limitów kredytowych przyznawanych kontrahentom, przeterminowanych należności, jak również obsługę nieograniczonej ilości kas i rachunków bankowych.

     Dzięki rozbudowanemu mechanizmowi definiowania cech mamy możliwość rozszerzenia zakresu przechowywanych informacji o towarach, kontrahentach i dokumentach. Mechnizm ten może zostać również wykorzystany do grupowania towarów i kontrahentów, by umożliwić wielopoziomowe, niezależne od siebie podziały.

     • Zakup

     W podstawowej wersji moduł Handel pozwala wystawiać faktury: zakupu, korygujące (ilościowo-wartościowe), zaliczkowe, zamówienia oraz oferty. Dokumenty wewnętrzne oraz elektroncizne deklaracje Intrastat dla przywozu wspierają i uzupełniają transakcje WNT. 

     • Zamówienia i oferty, zarządzanie dostawami

     Dzięki enova365 Handel użytkownik ma możliwość wystawiania zamówień, ofert i zapytań ofertowych. Gdy konfiguracja zostanie wykonana w odpowiedni sposób, otrzymamy możliwość powiązania zamówień odbiorców, z zamówieniami do dostawców, by dostarczony towar o określonych właściwościach był przeznaczony dla zamawiającego odbiorcy. W module Handel możliwe jest przygotowanie zamówień do dostawców na podstawie: stanu towaru, ilości minimalnej, ilości zamówionej, ilości sprzedanej w wybranym okresie itp.

     • Magazyn

     enova365 daje możliwość wystawiania dokumentów: wydań i przyjęć, ale również i przesunięć międzymagazynowych, korekt tych doumentów oraz prowadzenie inwentaryzacji. Dokumenty mogą powstawać automatycznie, ale mogą być również wystawiane ręcznie. Aplikacja prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową magazynu wg wybranej metody rozliczania, np. FIFO, LIFO, wg cechy dostawy). W enova365 w obrębie jednej firmy można prowadzić wiele magazynów. W podstawowej wersji Handlu jest obsługa procesów kompletacji. Istnieje również możliwość obsługi bardziej zaawansowanych procesów produkcji, natomiast jest to możliwe za pomocą dedykowanego modułu. enova365 ma możliwość integracji z magazynami wysokiego składania.

     • Towary, usługi, produkty, receptury

     W module Handel wyróżnić możemy cztery rodzaje kartotek: towar (tworzy obroty magazynowe), usługa, produkt (towar z określonymi składnikami kompletacji) oraz receptura (jest to procedura kompletacji lub dekompletacji). Karta towaru, oprócz podstawowych danych takich jak nazwa, kod czy jednostka, zawiera również dodatkowe informacje jak lista kodów kreskowych, jednostek alternatywnych wraz z przelicznikami, a także zamienników oraz opakowań. Bezpośrednio z karoteki mamy możliwość przejścia do wszystkich dokumentów dotyczących tego towaru, zasobów czy listy obrotów z podsumowaniem stanu po operacjach.

     • Kontrahenci, urzędy, banki

     Na danym kontrahencie w systemie enova365 możemy znaleźć podstawowe dane teleadresowe, warunki handlowe (forma i termin płatności, rabaty, limit kredytowy) oraz całą masę innych dodatkowych danych. Możemy również znaleźć takie informacje jak lista rachunków bankowych oraz lista osób kontaktowych. Użytkownicy mogą przeglądać listy dokumentów związanych z danym kontrahentem, prowadzić rozrachunki, analizować bilans należności i zobowiązań czy tez określać cennik indywidualny dla każdego kontrahenta.

      
     back to top