• Categories
   Brak kategorii spełniających podane kryteria.
   • Manufacturers
    Brak producentów spełniających podane kryteria.
   • Products
    Nie znaleziono produktów pasujących do kryteriów.
     • Blog
      Brak postów na blogu spełniających podane kryteria.

     Moduł Kadry i Płace

     Program z łatwością odwzorowuje złożoną strukturę organizacyjną firmy i spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS.

     Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu. System gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Możliwe są również rozliczenia wielowalutowe. Aplikacja współpracuje z Programem Płatnik i rejestratorami czasu pracy.

     • Kartoteki pracowników

     Dzięki kartotekom pracowniczym w enova365 zyskujesz możliwość tworzenia dokumentów związanych bezpośrednio z zatrudnieniem, tj. aneksy, umowy, zaświadczenia i inne dokumenty. System dostarcza informacje o kończących się badaniach, szkoleniach BHP czy też umowach o pracę. enova365 pozwala na rejestrowanie czasu pracy, nieobecności i importowanie tych danych z systemu RCP.

     • Samoobsługa pracownicza

     Dzięki enova365 Kadry i Płace rutynowe działania mogą być zautomatyzowane. Pracownicy mogą dodawać wnioski i dokumenty zdalnie, elektronicznie już w kilka minut. System posiada aktualne informacje o urlopach, nieobecnościach, co pozwala na automatyczne przypisywanie zastępstw. Zgodnie ze strukturą firmy, enova365 dostarczy dokumenty w automatyczny sposób.

     • Rozliczanie płac

     enova365 Kadry i Płace jest elastycznym narzędziem i bez problemu może być wykorzystywany w małych firmach, średnich i dużych przedsiębiorstwach. Elastyczność enova365 pozwala na konfigurację w każdym przedsiębiorstwie i dostosowanie do istniejącego systemu wynagrodzeń.

     • Rekrutacje i HR

     Program umożliwia ewidencjonowane kartotek osób rekrutowanych zgodnie z wymogami RODO. W szybki sposób można wyszukać kandydatów według odpowiadających nam kryteriów, przeglądać nadesłane aplikacje, aktualne wakaty i obserwować poszczególne etapy przeprowadzanych rekrutacji.

     • e-Deklaracje i płatnik

     Producent pilnuje, aby format przesyłanych deklaracji był zgodny z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Naliczone w systemie enova365 deklaracje ubezpieczeniowe ZUS można bez problemu importować do programu płatnik. Moduł e-Deklaracje daje możliwość pobierania UPO bezpośrednio z systemu.

     back to top