• Categories
   Brak kategorii spełniających podane kryteria.
   • Manufacturers
    Brak producentów spełniających podane kryteria.
   • Products
    Nie znaleziono produktów pasujących do kryteriów.
     • Blog
      Brak postów na blogu spełniających podane kryteria.

     Moduł Procesy

     Moduł enova365 Workflow pozwala na maksymalne zautomatyzowanie działań w przedsiębiorstwie. Wykorzystywany jest do tego, by skutecznie organizować pracę ludzi w ramach procesów firmy. 

     • Edytor procesu

     W Module enova365 Workflow użytkownicy mają możliwość tworzenia procesów, w tym celu najlepiej i najwygodniej jest wykorzystać edytor procesu enova365 Workflow Designer. Dzięki niemu użytkownik ma możliwość stworzenia pełnego procesu opartego o graf. Samo narzędzie jest intuicyjne, tworzenie opiera się o przeciąganie z paska narzędzi elementów, by program mógł wygenerować poprawną konfigurację. Dzięki elastyczności edytora można zaprojektować dowolnie rozbudowany proces w firmie.

     • Środowisko pracy użytkownika

     W enova365 Workflow głównie pracuje się na liście zadań, na której widać powiadomienia o czynnościach do wykonania przez operatora w poszczególnych procesach. Użytkownik po wybraniu zadania wywołuje formularz kreatora, który zawiera kroki/zakładki do uzupełnienia przez niego. Po zakończeniu pracy z kreatorem skutkuje realizacją zadania, a następnie przejściem do kolejnego etapu przetwarzania procesu. Kolejnym krokiem może być na przykład wysyłka wiadomości mailowej czy też SMS, przekazanie zadania do innego użytkownika lub na przykład zatwierdzenie jakiegoś dokumentu.

     • Harmonogram zadań

     Funkcjonalność ta wykorzystywana jest do inicjowania w określonym czasie lub w momencie wystąpienia konkretnego zdarzenia akcji wykonywanych przez użytkownika. By zobrazować działanie harmonogramu zadań, przedstawiamy przykład wykorzystania. Zaplanowany może być import kursów walut o określonej godzinie czy wysyłanie informacji do dłużników o należnościach.

     back to top