• Categories
   Brak kategorii spełniających podane kryteria.
   • Manufacturers
    Brak producentów spełniających podane kryteria.
   • Products
    Nie znaleziono produktów pasujących do kryteriów.
     • Blog
      Brak postów na blogu spełniających podane kryteria.

     certyfikowane szkolenia enova365

     pokieruj ścieżką swojej kariery

      
     NAJLEPSZA KADRA
     Prowadzący z wieloletnim doświadczeniem.
      
     DWIE LOKALIZACJE
     Szkolenia w Krakowie i Warszawie.
      
     KAMERALNE GRUPY
     Pełna uwaga na każdym uczestniku.
      
     CERTYFIKOWANE SZKOLENIA
     Certyfikat ukończenia szkolenia dla uczestników.

     Szkolenie podstawowe z modułu CRM

     Kod szkoleniaCRM_PODST
     ☆☆☆☆☆
     ★★★★★

     Szkolenie podstawowe z modułu CRM przeznaczony jest dla początkujących użytkowników systemu enova365, pragnących poszerzyć swoją wiedzę o pełne podstawowe możliwości modułu CRM. enova365 CRM wykorzystywany jest do nawiązywania, zarządzania i podtrzymywania relacji z klientem. Wykorzystywany jest do kompleksowego zarządzania relacjami z klientami danego przedsiębiorstwa pomagający kreować, zarządzać oraz podtrzymywać relacje biznesowe. Z powodu swojej elastyczności oraz możliwości konfiguracji zgodnie z wymaganiami nawet najbardziej wymagającego Klienta. Budowa modułu CRM składa się z wielu elementów takich jak: zdarzenia, zadania, projekty, kampanię.

     Szkolenie rozszerzone z modułu CRM

     Kod szkoleniaCRM_ROZSZ
     ☆☆☆☆☆
     ★★★★★

     Szkolenie rozszerzone z modułu CRM przeznaczone jest dla zaawansowanych użytkowników modułu enova365 CRM chcących rozszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu przez zapoznanie się z dodatkowymi możliwościami tego modułu. Dodatkowymi możliwościami modułu CRM jest tworzenie zleceń serwisowych, planowania przeglądów urządzeń, wykorzystanie modułu Wypożyczalni, korzystanie z Pulpitu kontrahenta, korzystania z dodatku Soneta SMS-ing oraz możliwości poczty CRM.

     Szkolenie podstawowe z modułu Handel

     Kod szkoleniaHAN_PODST

     Szkolenie podstawowe z modułu handel przeznaczone jest dla początkujących pracowników działów handlowo-magazynowych w przedsiębiorstwach. Szkolenie przygotuje pracownika do wykonania niezbędnych operacji w enova365 w module Handel takich jak, wystawianie dokumentów handlowych i magazynowych w dowolnej walucie, tworzenie kart towarowych usługowych i recepturowych, definiowanie cen tworzenie cenników oraz przecen, przechowywanie informacji o kontrahentach bankach i urzędach. Moduł działa ściśle z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniającą funkcjonalność Faktur w zakresie rozliczeń z kontrahentami oraz z Ewidencją Dokumentów i rejestrem VAT. Po szkoleniu pracownik posiada ugruntowaną wiedzę z obsługi programu enova365, co skutkuje znacznie szybszym rozpoczęciem efektywnej pracy z systemem przez pracownika.

     ☆☆☆☆☆
     ★★★★★

     Szkolenie rozszerzone z modułu Handel jest skierowane aktywnym użytkownikom systemu enova365. Do brania udziału w szkoleniu rozszerzonym, wymagana jest wiedza z zakresu podstawowego, a także umiejętność płynnego poruszania się po systemie enova365. Szkolenie przygotowuje użytkowników modułu Handel do wykonywania zaawansowanych operacji w systemie enova365.

     ☆☆☆☆☆
     ★★★★★

     Szkolenie podstawowe z modułu Kadry i Płace jest dedykowane nowym pracownikom działu kadr w przedsiębiorstwach z każdego sektora. Założeniem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do wykonywania niezbędnych operacji w enova365. Uczestnicy zapoznają się z operacjami takimi jak zatrudnianie nowych pracowników, naliczanie płac, wprowadzanie czasu pracy, czy prace z deklaracjami PIT i ZUS. Po odbyciu szkolenia pracownik ma ugruntowaną wiedzę z obsługi programu enova365, co daje gwarancję szybkiego wdrożenia pracownika do wewnętrznych procesów firmy. Szkolenie odbywa się na wersji okienkowej - złotej programu.

     ☆☆☆☆☆
     ★★★★★

     Szkolenie ma celu wdrożenie pracownika działu kadr w przygotowanie bazy Enova 365 do uruchomienia w firmie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Uczestnik szkolenia dowie się w jaki sposób zarejestrować pracowników do programu, naliczyć wypłaty uwzględniając składki na PPK. Pokażemy jak rozliczyć na wypłacie podatek należny od składek oraz jak wykonać ewentualne korekty. Szkolenie odbywa się na wersji okienkowej - złotej programu

     ☆☆☆☆☆
     ★★★★★

     Szkolenie rozszerzone z modułu Kadry i Płace jest dedykowane aktywnym użytkownikom systemu enova365. Do brania udziału w tym szkoleniu, wymagana jest wiedza z zakresu podstawowego, a także umiejętność płynnego poruszania się po systemie enova365. Szkolenie to przygotowuje Uczestników do wykonywania zaawansowanych operacji w module Kadry i Płace. Uczestnictwo w szkoleniu wprowadzi pracowników również w zmiany prawne, takie jak na przykład PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe. Szkolenie odbywa się na wersji okienkowej - złotej programu.

     ☆☆☆☆☆
     ★★★★★

     Moduł Pulpitów Pracowniczych jest narzędziem, które w znacznym stopniu ułatwia i odciąża pracowników działu kadr. Podstawową jego funkcjonalnością jest samoobsługa pracownicza w zakresie składania wniosków o nieobecności, podgląd danych finansowych (wypłat, pitów, pasków płacowych), danych kadrowych - w tym także limitów urlopów wypoczynkowych pozostałych do wykorzystania. Kierownicy mogą w każdej chwili zweryfikować obecności, bądź absencje podległych pracowników. Podgląd wykonywanych przez podległy zespół badań lekarskich i szkoleń BHP, pozwala przełożonemu kontrolować ważność danych kwalifikacji pracowniczych.

     ☆☆☆☆☆
     ★★★★★

     Szkolenie podstawowe z modułu Księgowość jest skierowane nowym pracownikom działu księgowości w przedsiębiorstwach z każdego sektora. Szkolenie podstawowe przygotowuje nowych pracowników do niezbędnych operacji w enova365, w module Księgowość takich jak dodawania dokumentów, księgowania na kontach, tworzenie zestawień księgowych. Po szkoleniu pracownik posiada ugruntowaną wiedzę z obsługi programu enova365, co skutkuje znacznie szybszym rozpoczęciem efektywnej pracy z systemem przez nowo zatrudnionego pracownika.

     ☆☆☆☆☆
     ★★★★★

     Szkolenie rozszerzone z modułu Księgowość jest skierowane aktywnym użytkownikom systemu enova365. Do brania udziału w szkoleniu rozszerzonym, wymagana jest wiedza z zakresu podstawowego, a także umiejętność płynnego poruszania się po systemie enova365. Założeniem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do wykonywania zaawansowanych operacji w module Księgowość.

     ☆☆☆☆☆
     ★★★★★

     Szkolenie z modułu Księga Inwentarzowa jest dedykowane dla pracowników działu księgowego w przedsiębiorstwach z każdego sektora, którzy jest odpowiedzialna za ewidencje środków trwałych, i chcą zapoznać się z sposobem działania modułu Księga Inwentarzowa w enova365. Szkolenie przygotowuje pracownika do wykonywania niezbędnych operacji w enova365, w module Księga Inwentarzowa takich jak, prowadzenia kartotek środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Po szkoleniu pracownik ma ugruntowaną wiedzę z obsługi programu oraz znajomość modułu Księgi Inwentarzowej.

     Szkolenie z modułu Workflow

     Kod szkoleniaWF_SZKOL
     ☆☆☆☆☆
     ★★★★★

     Szkolenie dostarcza potrzebnej wiedzy do pełnego wykorzystania możliwości modułu Workflow w enova365. Moduł Workflow pozwala łatwo zdefiniować procesy, w których dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego. Automatyzacja pracy w systemie za pośrednictwem procesów określa sposób działania w przypadku codziennych czynności według odpowiednich procedur zarządczych. Pracownicy są informowani o zadaniach oraz o terminach ich wykonania. Odpowiednio zdefiniowany proces pozwala zaangażować także osoby decyzyjne, których akceptacja jest niezbędna w celu dalszego prowadzenia zadania. Taki sposób organizacji pracy eliminuje niepotrzebne przestoje oraz ewentualne błędy.

     Szkolenie z modułu BI

     Kod szkoleniaBI_PODST
     ☆☆☆☆☆
     ★★★★★

     Szkolenie dostarcza potrzebnej wiedzy do pełnego wykorzystania możliwości modułu Business Intelligence w enova365. Moduł BI dostarcza uporządkowanego, jednolitego i wiarygodnego zbioru danych, który stanowi źródło do odkrywania wiedzy nie tylko przez analityków i kadrę kierowniczą, ale także przez wszystkich operatorów systemu enova365. Wbudowana baza modeli danych pozwala na wykonanie najważniejszych analiz dotyczących obszarów: Handlu, Kadr i Płac, Księgowości oraz CRM. Takie analizy mogą być dowolnie dostosowywane poprzez modyfikowanie wbudowanych modeli, a także poprzez tworzenie swoich własnych wskaźników, domen czy też raportów.

     Szkolenie z modułu Produkcja

     Kod szkoleniaPROD_SZKOL
     ☆☆☆☆☆
     ★★★★★

     Szkolenie z modułu Produkcja dedykowane jest osobom, które nie miały styczności z modułem Produkcja w systemie enova365. Szkolenie przygotuje do podstawowej obsługi systemu jak również zaznajomi użytkownika z modułem Produkcja. Uczestnik ma możliwość poszerzenia lub zdobycia wiedzy z obszaru produkcji. Moduł ten umożliwia kontrolowanie procesów produkcyjnych i nadzorowanie kosztów wytworzenia w zintegrowanym systemie. Skierowany jest do przedsiębiorstw produkcyjnych wykorzystujących produkcję seryjną z zdefiniowaną technologią tworzenia wyrobów gotowych.

     Szkolenie z modułu Projekty

     Kod szkoleniaPRO_PODST
     ☆☆☆☆☆
     ★★★★★

     Szkolenie przygotowuje do pełnego korzystania z modułu Projekty w systemie enova365. Moduł ten daje możliwość planowania i zarządzaj realizacją projektu w wygodny sposób za pośrednictwem jednego narzędzia. Zawiera w sobie pełną funkcjonalność modułu CRM oraz funkcje związane z budżetowaniem projektów. Dzięki integracji z innymi modułami takimi jak enova365 Kadry i Płace lub enova365 Handel system obejmuje dane z wielu obszarów. Zapewnia to płynny obieg procesów i dokumentów w obrębie projektu co pozwala na łączenie projektów w kampanie.

     Opinie o szkoleniach
     Szkolenie z programu Enova spełniło moje oczekiwania. Mimo, iż szkolenie było zdalne, wszystkie zagadnienia zostały przedstawione jasno i klarownie. Zapoznałam się z podstawami pracy z programem a nawet poznałam kilka zagadnień wykraczających poza plan szkolenia. Pani Małgorzata prowadziła szkolenie bardzo sprawnie oraz odpowiadała cierpliwie na każde pytanie. polecam szkolenie z firmą UNIT-SOFT.
     Agnieszka Warda-Kurasiewicz, Booksy.com
     Szkolenie – rewelacyjne, pełen profesjonalizm, niesamowite podejście i prostota tłumaczenia. Proste rozwiązania i mnóstwo podpowiedzi jak ułatwić i zoptymalizować prace w systemie. Mam szczerą nadzieję na dalszą współpracę.
     Joanna Brzostek, JoNi Connect Sp.zo.o.
     Szkolenie bardzo ciekawe, szeroki zakres tematyczny, czas przeznaczony wypełniony konkretami. Szkolenie było przeprowadzone w sposób profesjonalny i interesujący. Prowadząca jest przemiłą osobą. Polecam szkolenie w 100%.
     Anna Gietka, Voster.pl
     Szkolenie było ciekawe, dynamiczne i odpowiedziało na konkretne zapotrzebowanie. Pani prowadząca była kompetentna, elastyczna i zarazem sympatyczna. Omówiliśmy wszystkie zagadnienia, udało się zrealizować cały program i odpowiedzieć na wiele praktycznych pytań. Jestem bardzo zadowolona i polecam.
     Patrycja Chojnacka, Booksy.com
     Profesjonalne szkolenie, dowiedziałam się z niego o podstawowych funkcjonalnościach oraz o sposobach poruszania się po systemie. Było ono dobrze bardzo dobrze poprowadzone, bardzo profesjonalnie, językiem fachowym i zarazem przystępnym. Polecam.
     Dominika Mucha
     Szkolenie przeprowadzone bardzo dokładnie i profesjonalnie. Osoba, która je przeprowadzała wypowiadała się w sposób jasny i zrozumiały. Udzielone wskazówki i porady przydadzą się w codziennej pracy z programem Enova. Na pewno w przyszłości skorzystamy jeszcze z Państwa usług.
     Izabela Dziduszko-Musiał, Biuro rachunkowe 2i19

     Blog Czytaj więcej

     Zmiany w przepisach od 1 lipca 2021 - Pakiet VAT e-commerce i inne

     1 lipca w życie wchodzi pakiet e-commerce, oprócz tego, rusza też rejestracja firm w systemie informatycznym Tax Free. Ponadto, z dniem 1 lipca obowiązkiem rejestrowania obrotu przy użyciu kas fiskaln

     Szkolenia zdalne - alternatywa online dla tradycyjnych szkoleń

     Praca w trybie domowym jest tylko i wyłącznie korzyścią w kontekście rozwoju osobistego. Ze względu na trwającą sytuację na świecie, otwieramy sie na nowe możliwości, w naszych szkoleniach możesz brać

     Aktualności Archiwum newsów

     W dniu 15 grudnia 2021 roku producent oprogramowania enova365 opublikował nową wersję systemu enova365 oznaczoną numerem 2112.0.0.
     W dniu 17 września 2021 roku producent oprogramowania enova365 opublikował nową wersję systemu enova365 oznaczoną numerem 2106.3.6

     Certyfikowane szkolenia enova - kurs enova365

     Szkolenia z oprogramowania enova365 prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę ekspertów. Skierowane są do wszystkich użytkowników enova365, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności z obsługi programu. Nasze wieloletnie doświadczenie wdrożeniowe, oraz szkoleniowe, pozwoliło nam przygotować kompletny program edukacyjny, który dopasowany jest do poziomu umiejętności wszystkich użytkowników. Zaczynając od podstaw administracyjnych, przez podstawowe i zaawansowane szkolenia modułowe, kończąc na programistycznych szkoleniach. Z naszych szkoleń skorzystać może każdy. Nowi pracownicy, którzy dopiero zaczynają przygodę z oprogramowaniem enova365, zaawansowani użytkownicy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, a także techniczni użytkownicy, zajmujący się administracją systemu enova365. Także programiści, którzy specjalizują się, bądź chcą się specjalizować, w personalizowaniu systemu.

     back to top